background

18 Ocak 2012

Bugün Arzu ile iki saatlik bir çalışma yaptık. Duyguları ve bunların bedende bloke olduğu yerler hakkında. Hemen hemen tüm duygular ya bacağında ya da göğsünde kendini belli ediyordu. Aslında çoğu insanın içinde barındırdığı korku rüzgarları onun iç dünyasında şiddetli fırtınalara dönüşmüştü. Önemsenmediğini hissetmek, sevilmediğini düşünmek ve bütün bunların getirdiği yalnızlık korkusunun girdabında debeleniyordu sanki. Kendisini yok sayılıyor gibi hissettiğini dile getirdi. Bütün bu çözülmelerden sonra ferahladığını ama öncesinde göğsünde çok büyük bir acı hissettiğini söyledi.